Kadınlar Sitesi

Cünup uyumanın neden oldukları zararlar

Cünup uyumanın neden oldukları zararlar

Değerli Kardeşimiz; Gusül, Allah’u Teâlâ’nın müslümanlar için emrettiği en önemli maddî-manevî temizlik biçimidir. Cenâb-ı Hak, “…cünüb iseniz hemen (tamâmen) yıkanıp temizlenin!…” (Maide, 6) buyurmaktadır.

Cünüp gezmek,dolaşmak seni dinden çıkarmaz, kafir yapmaz. Fakat caiz değildir. Neden? Çünkü cünüpken namaz kılamazsın, birçok ibadetleri yapamazsın! Böylece cünüp durmak yani gusul abdesti almadan dolaşmak seni harama yöneltmiştir. Namazını aksatmıştır. Cenabet olmuşsan ve müslümansan en kısa zamanda gusül abdesti alman gerekir. Burada ölçü iki namaz arasındaki vakittir. Yani bu süre içinde gusül abdesini almış olmak gerekir. Burada yanlış anlaşılma olmaması açısından belirtelim ki; Cünüp olmak, cenabet olmak, rüyada ihtilam olmak günah değildir. Ayıp da değildir. Bunlar fıtri olaylardır. Yani Allah c.c yaratılışda insanlara bu hazları ikram etmiştir.

 

Nikahlı eşiyle birlikte olan veya gece rüyasında ihtilam olan için utanılıcak veya günah sayılacak hiç bir durum yoktur. Önemli olan, zamanını geçirmeden gusul abdestini almaktır.

Cünüp olarak yemek-içmek haram mıdır?
Hayır haram değildir. Elini ve ağzını yıkadıktan sonra yersin, içersin. Nereye kadar yiyp içebilirsin? tabiki namaz vaktine kadar. Namaz vaktinden önce gusul abdestini almış olman gerekir.

Cünüp olarak uyumak haram mıdır?
Hayır cünüp olarak uyumak haram değildir. Uyuyabilirsin! Ne zamana kadar? Yukarıda da belirttiğimiz gibi namaz vaktini geçirmeyecek şekilde.

Cünüp olarak normal günlük işlerimi yapabilir miyim?
Yapabilirsin. Tabi namaz vaktini geçirmemek şartıyla.

Cuma Cünüp Gezmek veya cünüp olmak günah mı?
Cuma günü cünüplük ile diğer günlerdeki cünüplük arasında bir fark yoktur. Cünüplük konusundaki kurallar kaideler hergün için aynıdır! Cuma gününün islamda neden farklı olduğunu öğrenmek için Tıkla

Hiç gusül abdesti almasam, hep cünüp olarak gezsem, dolaşsam ne olur?
Amman ha kardeşim, bu sadece meraktan sorulmuş bir soru olsun. Sakın ola ki bir müslüman olarak gusülü terketmeyi düşünme! Hayatının hatasını yaparsın?

Guslü terk eden dinden çıkmazsa da büyük günah işlemiş olur. Gusülsüz gezen namaz kılamaz. Namaz kılmamak insanı küfre sürükleyen büyük günahlardandır. Böyle bir kimsenin de imanını kaybetmesi çok kolay olur. Onun için guslü geciktirmemelidir! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ buyuruyor ki: Şu üç şeye devam eden gerçek dostumdur. Bunları terk eden de gerçek düşmanımdır. Bu üç şey namaz oruç ve cünüplükten gusüldür.) [Beyheki]

Evet kardeşim cünüplük (cenabetlik) konusunu kısaca özetleyelim;
Cünüplük (cenabet olmak) ayıp ve günah değildir. Cünüp olan kişi de pis değildir. Cünüpken, yiyip içebilir, oturup kalkabilir, günlük işlerini yapabilir, uyuyabilirsin! Fakat müslüman olarak bazı kurallara uymak ve çizgileri aşmamak durumundayız? Temizlik imandan gelir ve müslüman herzaman temiz olmalıdır. Cünüp olarak dolaşıp durmanın, uyuyup kalkmanın, yiyip içmenin kimseye faydası yok. İmkanın varsa hiç erteleme gusul almayı. Bir an önce hem maddi olarak hem manevi olarak temizlen. Unutma ki gusül abdesti almadan namaz vaktini geçirmiş olmak, harama bulaşmana sebep olacaktır!

Peygamberimiz Nasıl Yapardı.

288- Hz. Aişe’den şöyle nakledilmiştir: “Hz. Peygamber cünüp iken uyumak istediği zaman, avret mahallini yıkar ve namaz abdesti alır­dı.”
289- Nafi ve Abdullah kanalıyla şöyle nakledilmiştir: “Hz, Ömer Rasûlullah’a cünüp olanlar uyuyabilir mi?’ diye sordu. Hz. Peygamber, ‘Eğer abdest alırlarsa, tabi ki’ diye cevap verdi.”
290- Abdullah b. Ömer’den şöyle nakledilmiştir: “Ömer İbnü’l-Hattab Rasûlullah’a kendisinin geceleyin cünüp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber ona, Abdest at, cinsel organım yıka sonra uyul dedi.”
Açıklama
Ebu Nuh rivayetinde bu ifade “cinsel organını yıka, abdest al sonra uyu” şeklinde geçer.
İbn Abdilber bu şekilde yapmanın çoğunluğa göre müstehap olduğunu söy­lemiştir. Hadiste geçen abdesten maksat, dinin öngördüğü abdesttir. Hikmeti ise, hükmü necaseti azaltmaktır. Nitekim, İbn Ebî Şeybe’nin sika/güvenilir ravilerle sahâbî Şeddâd b. Evs’ten naklettiği şu hadis de bunu destekler; “Sizden biri gece vakti cünüp olur, sonra uyumak isterse, abdest atsın. Çünkü ab­dest, cünüplükten temizlenmek İçin alınan guslün yansıdır.” Bir başka yoruma göre hikmeti, yeniden birlikte olmaya teşvik etmesi veya kalkıp gusül abdesti almaya yönelmesi olarak açıklanmıştır.

Bu hadise göre, cünüplükten dolayı hemen gusül abdesti almak gerekmez. Ancak namaza durmak lüzum ettiği zaman hemen gusül abdesti almak gerekir. Yine bu hadisten uykudan önce temizliğe riayet etmenin müstehap olduğu so­nucu çıkar. Nitekim İbnü’l-Cevzî bu konuda şöyle demiştir: “Cünüp birinin uyu­madan önce abdest almasının emredilmesindeki hikmet, meleklerin kir ve kötü kokudan uzaklaşması, şeytanların ise bunlara yaklaşmasıdır.”

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ